Постачальникам

Постачальникам


ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Вимоги, що пред'являються Компанією «Восторг» при виборі контрагентів для подальшого укладення Договорів.
Вимоги до високої якості товарів і етики ділових відносин, а також дотримання норм чинного законодавства України - все це лежить в основі взаємин Компанії «Восторг» зі своїми Постачальниками.

Можливі два напрямки вибору постачальника:
Вибір постачальника з числа компаній, які вже були нашими постачальниками (або є ними) і з якими вже встановлені ділові відносини. Це полегшує вибір, так як відділ закупівлі торгової мережі розпорядженні точними даними про діяльність цих компаній.
Вибір нового постачальника в результаті пошуку і аналізу ринку.


Проводячи відкриту політику, Компанія «Восторг» визначає обов'язкові вимоги при виборі постачальників:
Дотримання вимог чинного законодавства України;
Наявність ліцензії на здійснення діяльності (за умови, якщо діяльність Постачальника підлягає ліцензуванню);
Постачальник забезпечує постійну якість товару;
Постачальник має можливість постачати товар за мінімальними цінами для даної якості товару (якості з точки зору покупця);
Постачальник має логістику і документообіг, які відповідають інтересам Компанії;
Постачальник повинен мати можливість надати Компанії відстрочку платежу, що перевищує за терміном час продажу товару на 8 днів в залежності від категорії товару.

Документи необхідні для розгляду комерційної пропозиції:
комерційна пропозиція з докладним описом та повною інформацією про пропонований Товар;
прайс лист;
каталог пропонованої продукції;
прес-реліз про компанію (основний напрямок діяльності компанії, який період часу компанія здійснює діяльність на ринку);
сертифікати якості на пропонований Товар (за умови, якщо Товар підлягає обов'язковій сертифікації);
контактна інформація (контактні телефони, імена контактних осіб та адреса електронної пошти);
зразки продукції для проведення порівняльної дегустації.

Всі комерційні пропозиції розглядаються відділом закупівлі Компанії «Восторг» в центральному офісі, розташованому за адресою:
г. Харьков, ул. Клочківська 134-Б.
Розгляд комерційної пропозиції, спрямованої у відповідності з викладеними вимогами, проводиться протягом 14 банківських днів.

Товар повинен мати наступні характеристики:
Товар має стабільно високу якість. Якість товару повинна бути підтверджена всіма документами, передбаченими чинним законодавством України;
Ціна Товару задовольняє запитам покупців і Компанії;
Товар поставляється Постачальником безперебійно;
Наявність штрих коду на штучній упаковці;
Наявність штрих коду на груповій упаковці;
Товар розфасований і упакований виробником/постачальником;
Товар має стабільний купівельний попит;
Товар має термін придатності не менше 70% від терміну реалізації Компанії «Восторг»;
Регулярна рекламна і промо-підтримка продажів товару.

 

Перелік документів необхідних для укладення договорів на поставку:
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про Постачальника;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та/або копію свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом підприємницької діяльності - постачальником, або копію виписки (довідки) з відповідного реєстру;
- копії документів, що підтверджують повноваження особи на укладення цього договору;
- копію ліцензії в разі поставки лікеро-горілчаної продукції, тютюнових виробів, піротехнічних засобів та інших видів продукції, реалізація та виробництво яких ліцензується;
- копію Положення про філію та копію довіреності на керівника філії про представлення інтересів;
- інформаційний лист з повними реквізитами організації, телефону і ел.адреси;- прайс-лист або специфікацію на продукцію, що поставляється;
Кожен лист викладених вище документів повинен бути завірений печаткою організації, написом «копія вірна» та підписом особи уповноваженої укладати Договору або нотаріально.

Договори поставки укладаються тільки на типовому бланку і при наявності узгодженої Сторонами Специфікації, що є невід'ємною частиною Договору поставки. При наявності розбіжностей з текстом типового Договору, вони узгоджуються Сторонами в протоколі розбіжностей.